English Srpski
WEB PORTAL JE U FAZI USPOSTAVLJANJA!


© 2016 Grad Pančevo

Zagađujuća materija

Granične vrednosti GV1 (μg/m3)

KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE KVALITETA VAZDUHA

Period usrednjavanja

Ne sme da bude prekoračena  koncentracija X puta za

1h /24h  u jednoj kalendarskoj godini1

GV

μg/m3

 

1 god1

Tolerantna vrednost1

 TV у 2018.

(μg/m3)

1 h

24 h

 (SO2)

SUMPOR DIOKSID

 

 

350

 

125

24/3

50

350 zа 1h

 (NO2)

AZOT DIOKSID

 

150

85

18/0

40

172,5  za 1h

 97    zа 24h

    46    zа 1год

 (CO)

UGLJEN MONOKSID    

10 mg/m3

(8h)

5 mg/m3

 

3 mg/m3

10 zа 8h

5 zа 24h mg/m3

(O3)*

PRIZEMNI OZON

 

120

(8h)

 

25 dana.u toku 3 god.

 

 

(NH3)**

AMONIJAK

 

200

(3h)

100

 

 

 

B - BENZEN

 

 

 

5

5 zа 1god.

T - TOLUEN

 

0,26 mg/m3 за 7 дана

 

 

 

X - KSILEN***

 

 

 

 

 

( TNMHC)***

UKUPNI UGLJOODONICI NEMETANSKOG TIPA  

 

 

 

 

 

 (PM10)

SUSPENDOVANE ČESTICE

 

 

50

 

0/35

40

50 za 24h

40 za 1 god.

(PM2.5)**

SUSPENDOVANE ČESTICE

 

 

 

25

25.7 zа 1god.

(PM1.0)***

SUSPENDOVANE ČESTICE

 

 

 

-

 

(TRS)***

TOTALNI REDUKOVANI SUMPOR

 

 

 

 

 

(H2S)**

VODONIK SULFID

 

150

 

 

 

Критеријуми за оцењивање квалитета ваздуха